Dokumentaalne inkasso
Inkasso käsitlemine0.15%, min 70 €
Inkasso tingimuste muutmine65 €
Kauba omandiõiguse loovutamine (kui kaup on saadetud panga nimele)65 €
Posti- ja sidekuludvastavalt tegelikule kulule, min. 10 €