Väärtpaberikonto
Luminor Bank väärtpaberikonto avamineTasuta
Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamine23 €
Väärtpaberikonto sulgemineTasuta

(1) Alates 01.06.2020 ärireservhoiust ei pakuta.

Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu
Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid8 €
Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel hoitavate väärtpaberite väärtus kokku on
kuni 3 000 000 euro0.0025%, min 8 €
üle 3 000 000 euro80 € + 0.001% summast, mis ületab 3 000 000 €
Luminor Bank väärtpaberikonto, millel hoitakse
Nordea investeerimisfondide osakuid või Nordea indeksvõlakirjuTasuta
Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds Ltd poolt mittevalitsetavad fondid0.15% väärtpaberite väärtusest
Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Euroclear (fikseeritud tulu), Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Norra, Poola, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA)0.01% väärtpaberite väärtusest, min 1.60 €
Muude turgude globaalsed väärtpaberidKokkuleppel

* Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

Tehingud fondiosakutega
Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)1%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)1%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel1%
Võlakirjafondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)0.50%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)0.50%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel0.50%
Reserv- ehk rahaturufondid
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)0.30%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)0.30%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel0.30%
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel3.20 €
Nordea Funds Ltd. valitsetavad fondid
Aktsiafondid - Müük1%
Võlakirjafondid - Müük0.50 %
Osakute müük 3.20 €
Indeksvõlakirjad
MüükKolmanda osapoole, Nordea Bank AB (publ), vahendustasu 0.2% nominaalväärtusest (tasu sisaldub hinnas)
Tehing määratud vastaspoolega6 €
Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds Ltd poolt mittevalitsetavad fondid
Müük1%, min 25€

* Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.

Väärtpaberitega kauplemine
Aktsiatehingud(5)
Eesti0.20% min 3.20 €
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA0.20% min 20 €
Poola0.30% min 30 €
Singapur0.50% min 50 €
Teised turudKokkuleppel
Võlakirjatehingud
Võlakirjade märkimine(5)0.10% min 20 €
Nasdaq CSDs registreeritud võlakirjade märkimineTasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul(5)Kohalik turg: 0.10% min 40 € Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 € Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui 2%, min 40 €
Muud väärtpaberitehingud
Luminor Bank Eesti sisene väärtpaberiülekanne6 €
Nasdaq CSD väärtpaberid:
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne4,50 €
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne Nasdaq CSD ja teise depositooriumi vahel18 €
DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne3.20 €
Tehingud allolevate riikide mitte-Nasdaq CSD-s registreeritud väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis:
Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA40 €
Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan70 €
Teised riigidKokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu Nasdaq CSD väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus):
Teise kontohalduri juurde15 €
Teise kontohalduri juurest Luminor BankaTasuta
Tühistamine/parandamine(4)Vastava tehingu teenustasu

(4) Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
(5) Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

Väljavõtted
Perioodiline Nasdaq CSD väärtpaberikonto väljavõte:
Kalendriaasta kohtaTasuta
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)3 €
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)6.50 €
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga0.30 €
Nasdaq CSD väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga3 €
Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud dokumendid kliendi nõudmisel:
PangakontoristTasuta
Internetipangast (ei ole krüpteeritud)Tasuta
Internetipangast (krüpteeritud)5 €
E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)5 €

* Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

Muud väärtpaberitega seotud teenused
Pandi registreerimine Nasdaq CSD-s10 €
Tehing Nasdaq CSDs panditud väärtpaberiga15 €
Finantstagatise registreerimine Nasdaq CSD-s35 €
Muud väärtpaberitega seotud teenusedKokkuleppel
Tõendi väljastamine aktsionäride üldkoosolekul/erakorralisel koosolekul osalemiseks20.00 € + tegelikud kulud
Pangale korralduse andmine vabatahtlikus korporatiivses sündmustes osalemiseks vastavalt kliendi sooviavaldusele20.00 € + tegelikud kulud
Muud korporatiivsete sündmustega seotud teenusederaldi kokkuleppel