Väärtpaberikonto
Luminor Bank väärtpaberikonto avamineTasuta
EVK väärtpaberikonto avamine23 €
EVK väärtpaberikonto avamine Luminor pensionifondide ostuksTasuta
Väärtpaberikonto sulgemineTasuta
Väljamakse ärireservhoiuselt arvelduskontole0.02% summast, min 2 €
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu
EVK väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid8 €
EVK väärtpaberikonto, millel hoitavate väärtpaberite väärtus kokku on
kuni 3 000 000 euro0.0025%, min 8 €
üle 3 000 000 euro80 € + 0.001% summast, mis ületab 3 000 000 €
Luminor Bank väärtpaberikonto, millel hoitakse
Nordea investeerimisfondide osakuid või Nordea indeksvõlakirjuTasuta
Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Euroclear (fikseeritud tulu), Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Norra, Poola, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA)0.01% väärtpaberite väärtusest(2), min 1.60 €
Muude turgude globaalsed väärtpaberidKokkuleppel

* Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

Tehingud fondiosakutega
Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)1%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)1%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel1%
Võlakirjafondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)0.50%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)0.50%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel0.50%
Reserv- ehk rahaturufondid
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)0.30%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)0.30%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel0.30%
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel3.20 €
Nordea Funds Ltd. valitsetavad fondid
Aktsiafondid - Müük1%
Võlakirjafondid - Müük0.50 %
Osakute müük 3.20 €
Indeksvõlakirjad
MüükKolmanda osapoole, Nordea Bank AB (pulb), vahendustasu 0.2% nominaalväärtusest (tasu sisaldub hinnas)
Igakuine hooldustasuTasuta
Tehing määratud vastaspoolega6 €
Mitte Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds Ltd poolt valitsetavad fondid
Müük1%, min 25€
Igakuine hooldustasu0.15% väärtpaberite väärtusest (2)

* Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.
(3) Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

Väärtpaberitega kauplemine
Aktsiatehingud(5)
Eesti0.20% min 3.20 €
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimineTasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Poola0.30% min 30 €
Singapur0.50% min 50 €
Teised turudKokkuleppel
Võlakirjatehingud
Võlakirjade märkimine(5)0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine(5)Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul(5)Kohalik turg: 0.10% min 40 € Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 € Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui 2%, min 40 €
Muud väärtpaberitehingud
Luminor Bank Eesti sisene väärtpaberiülekanne6 €
EVK väärtpaberid:
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne4,50 €
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel18 €
DVP ehk maks vastu väärtpaberiülekanne3.20 €
Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis
Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA40 €
Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan70 €
Teised riigidKokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus)
Teise kontohalduri juurde15 €
Teise kontohalduri juurest Luminor BankaTasuta
Tühistamine/parandamine(4)Vastava tehingu teenustasu

(4) Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
(5) Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

Väljavõtted
Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte:
Kalendriaasta kohtaTasuta
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)3 €
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)6.50 €
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga0.30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga3 €
Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud dokumendid kliendi nõudmisel:
PangakontoristTasuta
Internetipangast (ei ole krüpteeritud)Tasuta
Internetipangast (krüpteeritud)5 €
E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)5 €
Posti teel5 €

* Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

Muud väärtpaberitega seotud teenused
Pandi registreerimine EVK-s10 €
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga15 €
Finantstagatise registreerimine EVKs35 €
Muud väärtpaberitega seotud teenusedKokkuleppel