August oli aktsiaturgudel taas edukas kuu, sest investorite tormijooks USA suurimatele ja populaarseimatele aktsiatele intensiivistus veelgi, samas kui Föderaalreserv teatas oma poliitikaeesmärkide olulisest muutumisest – suunast kõrgemale inflatsioonile, mis võib tähendada vajadusel veel täiendavat likviidsuse kasvatamist. Lisaks on uute COVID‑19 haigusjuhtude arv hakanud USAs, erinevalt Euroopast, langema. Kõik need tegurid on aidanud S&P‑500 indeksil taaskord tõusta kõigi aegade kõrgeimale tasemele, suurendades veelgi erinevust USA ja muu maailma väärtpaberite tootluse vahel.

Eelmises uudiskirjas mainisime juba, et investorite optimist nn FANMAG1‑aktsiate ja Tesla suhtes on jõudnud äärmustesse, mida on juba väga raske põhjendada tulevase kasvu või muude alusnäitajate abil. Augustis nägime eufooriast uusi näiteid. Kui 250 miljardi dollarilise ettevõtte turuväärtus kasvab kolme nädalaga rohkem kui 80% võrra, ilma et kasvu oleks vallandanud mõni konkreetne uudis, ja maailma suurima ettevõtte turukapitalisatsioon on juuli lõpust paisunud 40% võrra 2,2 triljoni dollarini2, ei pea olema investeerimisekspert, et näha selle taga peaaegu kindlalt spekuleerimist ja investeerimismaaniat, mitte ratsionaalset investeerimisprotsessi. 

Tesla ja Apple aktsiate liikumine 


Allikas: Bloomberg

Investeerimismaania tekib üldiselt väga harva, üks hiljutisematest ja paremini tuntud näidetest on tõenäoliselt bitcoini hinna tõus 2017. aasta teises pooles. Sellisel perioodil on turuosalistel tõepoolest suhteliselt lihtne rikastuda, sest hinnadünaamika on ühesuunaline ja kasv enneolematult kiire. Pikemas investeerimisperspektiivis aga on parem sellises liikumises mitte osaleda, sest hindade liikumist ei mõjuta ratsionaalselt hoomatavad turutegurid, vaid lühiajaline vaimustus ja ahnus, mis toimib eeldusel, et ka tulevikus on ostjaid rohkem kui müüjaid. Seega muutuvad osalevad investorid üldjoontes spekulantideks ja asuvad mängima mõistatusmängu, mis lõpeb enamiku jaoks kahjumiga, sest korrektsioonid kipuvad sellisel turul olema veelgi kiiremad kui hinnatõus ja pikka aega kasumlikuna püsinud positsioon võib hetkega muutuda kahjumlikuks3.

FANMAG + Tesla turukapitalisatsioon vs Euroopa ja Kanada indeksid


Allikas: Bloomberg

Apple turukapitalisatsioon vs USA väikeettevõtete indeks


Allikas: Bloomberg

Õigluse huvides tuleb siiski märkida, et teatud aktsiaid puudutav investeerimismaania ei olnud ainus indeksite tootluse kasvu põhjustanud tegur. Uute COVID‑19 haigusjuhtude arvu stabiilne langus USAs lubas teha järelduse, et teine laine on seal praeguseks läbi ja seekord ilma rangete karantiinimeetmeteta. See teadmine annab julgust ja lubab ettevaatlikult oletada, et halvim on möödas, kui mitte rahvatervise, siis vähemalt majandustegevuse katkestamise ja liikumispiirangute seisukohalt. Augusti teises pooles teatas Föderaalreservi juht Jerome Powell, et Föderaalreserv loobub 2% inflatsioonimäära sihist ja võib töökohtade loomiseks ja majanduskasvu hoogustamiseks võtta rahapoliitika eesmärgiks kõrgema inflatsioonitaseme. Kuigi sellisel teatel pole veel rahapoliitilist mõju, on tegu siiski lootustandva sõnumiga investoritele, et Föderaalreserv on vajaduse korral valmis rahapakkumist veelgi suurendama. 

COVID‑19 uued haigusjuhud (7 päeva keskmine)


Allikas: Bloomberg

Praegusel juhul on aga oluline eristada ainult koduturul tegutsevaid USAs elavaid investoreid ja globaalselt investeerivaid Euroopa investoreid (nagu meie). USA aktsiate rekordtulemustel on oma hind. Aktsiate hinnatõusu toetava märkimisväärse rahapakkumise kasvuga koos on Föderaalreserv käima lükanud ka USA dollari olulise hinnalanguse. Mai keskpaigaga võrreldes on USA dollar odavnenud euro suhtes üle 10%. Lisaks on aktsiate tootluse erinevus USA ja ülejäänud maailma vahel kärisenud aasta algusest umbes 14%ni. Eurodes arvestatuna on maailma aktsiate (ilma USAta) hinnatase aasta algusega võrreldes langenud umbes 10% võrra, mis kirjeldab meie hinnangul maailmamajanduse olukorda aastal 2020 palju täpsemalt, liigse eufooria ja investeerimispalavikuta. 

USA aktsiate tootlus vs muu maailm 


Allikas: Bloomberg

Maailmamajanduses on tõepoolest ikka veel keerulised ajad. Kuigi enamik makromajanduslikest näitajatest näitab kuude võrdluses paranemist, jääb enamik neist ikka veel alla eelmise aasta sama aja tasemele. Pole ikka veel selge, kuidas COVID‑19 haigusjuhtude arvu uus kasv sügisel piirkonna majandustegevust mõjutama hakkab. Samuti pole selge, mis juhtub USA makromajandusega pärast seda, kui demokraadid ja vabariiklased ei suutnud augustis uue majanduse elavdamise paketi osas kokkuleppele jõuda. Kaudselt näeme tarbijate kindlustunde indikaatori kaudu juba märke tarbimise võimalikust vähenemisest tulevikus. Ning nagu graafik näitab, tähendavad sellised andmed tavaliselt alati ka tulevasi probleeme aktsiaturul. Selles osas on aasta 2020 olnud siiani tõeline erand. 

S&P‑500 aktsiaindeks vs tarbijate kindlustunne


Allikas: Bloomberg

Praeguses ülimadalate intresside keskkonnas suudavad aktsiad pakkuda võlakirjadega võrreldes riskipreemiat, kuna oodatakse ettevõtete kasumite taastumist, samal ajal kui paljude võlakirjade tootlused on nullilähedased.

Teisest küljest, valuatsioonid aktsiaturul olid viimati nii kõrgel 1990ndate teises pooles, samas kui majanduses toimub üks lähiajaloo suurimaid kokkutõmbumisi, mille tõttu võib aktsiate tagaajamine osutuda riskantseks.

Vahest mäletate, et pärast aktsiaindeksite 2000. aasta rallit ei tõusnud USA indeksid samale kõrgusele enam 13 aastat ning enamik Euroopa indekseid pole 2000. aasta tasemele ka veel tänaseks tagasi jõudnud. See on põhjus, miks tasub jääda rahulikuks, kontsentreeruda pikaajalistele eesmärkidele ja mitte järgida spekulatiivseid impulsse ka oludes, kus USAs on käimas tohutu hinnaralli, millele agressiivselt panustamine näib ahvatlev. 

S&P500 tootlus ja suhteline hinnatase


Allikas: Bloomberg

 


1Akronüüm, mis hõlmab järgmisi ettevõtteid: Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon, Alphabet( Google)
2Vastavalt Tesla ja Apple
3Septembri alguses toimunud aktsiate korrektsioon on osaliselt selle riski kinnituseks

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.