Parima algusega aasta aktsiaturgudel alates 1987. aastast

Suure kontrastiga algas uus aasta pärast 6 aasta halvimat kuud ja raskeimat aastat alates finantskriisist. 2019. aasta jaanuar oli globaalsetel aktsiaturgudel parim esimene kuu pärast 1987. aastat. Tänu investorite enesekindluse tõusule kustutas hindade tõus enamiku detsembrikuisest kahjumist. ACWI maailma aktsiaturgude indeks tõusis märkimisväärse 7,4 % võrra kuus ning on hetkel vaid 5 % allpool kõigi aegade kõrgeimat taset.

Vaadates MSCI maailmaturgude indeksi ajalugu, on jaanuaris enam kui 7 % turgude tõusu varem esinenud vaid kolmel korral. Huvitav on märkida, et kõigil kolmel korral lõpetasid turud aasta positiivselt keskmiselt 17,9 % kasumiga. Siiski tuleb sellise statistika tõlgendamisel olla ettevaatlik, sest esimese kuu ja ülejäänud aasta vahel puudub igasugune majanduslik seos ning tegemist võib olla lihtsalt kokkusattumusega, mis ei pruugi korduda.

Arenevate turgude aktsiad jätkasid arenenud riiksidest suurema tõusuga, ajendatuna märkimisväärsest kasvust Ladina-Ameerika piirkonna aktsiahindades. Sealne aktsiaturg tõusis madalate hinnatasemete toel jaanuaris 14,5 %. Üldiselt tõusis arenevate turgude indeks eelmisel kuul 8,3 %.

Ka eelmisel aastal maha jäänud Euroopa aktsiad jäid jaanuaris 6,1 %-ise kasvuga tõusjate pingerea lõppu.

Aktsiaturgude näitajad

  1 kuu 2018 Erinevus kõrgeimast tulemusest
Arenenud turud, v.a. USA (EUR) 6,1% -11,9% 12,9%
ACWI maailma aktsiaturu indeks (EUR) 7,4% -6,7% 5,2%
Euroopa (EUR) 6,1% -13,1% 13,9%
Arenevad turud (EUR) 8,3% -6,4% 2,9%
S&P 500 indeks (USD) 7,9% -6,2% 7,2%

* – igakuiste andmete alusel
Allikas: MSCI, finance.yahoo.com

Lisaks aktsiatele võitsid investorite paranenud meeleolust ka muud varaklassid. Kaupade hinnaindeks tõusis üle 5 %. Samal ajal vähenesid nii investeerimisjärgus kui kõrge tootlusega võlakirjade krediidiriski marginaalid, mis sundis võlakirjade hindu kasvama.

Mis tekitas investorite meeleolus muutuse?

Üks aastalõpu müügi põhjuseid oli ettevaatavate majandusnäitajate halvenemine, mis tõi kaasa ettevõtete kasumite oodatava kasvu ümbervaatamise. Selle tulemusena langetati prognoose märkimisväärselt, mis võimenda müügisurvet aktsiaturgudel.

Investorid jälgisid nõrkuse ilmingute leidmiseks ettevõtete jaanuaris alanud 4. kvartali aruandlusperiood eriti tähelepanelikult. Tuli välja aga, et investorite ootused olid liiga pessimistlikud ning tegelikud tulemused ületasid ootusi.

Sellest tulenevalt kiirustasid investorid ostma nende ettevõtete ülemüüdud aktsiaid, mis ületasid prognoositud tulusid. See tõigi kaasa investorite meeleolu paranemise ning aitas märkimisväärselt aktsiahindasid kergitada.

Võrreldes kõikide teiste piirkondadega näitavad USA ettevõtete kasumid jätkuvalt tugevaimat kasvu. Enam kui pooled kõikidest ettevõtetest on juba aruande esitanud ning nendest üle 71 % ületasid kasumiprognoose. Üldiselt oodatakse, et võrreldes 2017. aasta 4. kvartaliga suureneb USA 2018. aasta 4. kvartali kasum 16,8 %, mis oleks ühtlasi viies järjestikune kvartal, kui kasv suureneb kahekohalise numbri võrra.

Vaadates tulevikku, võib öelda, et tavapärasest rohkem ettevõtteid esitab negatiivse tuleviku väljavaate ning kasumiprognoosid on märkimisväärselt langenud. Siiski eeldatakse, et USA ettevõtete kasum suureneb aasta jooksul 7 %.

Ootuspäraselt on Euroopa ettevõtete kasumid tänu heitlikule majandusele halvemas seisus. Siiani ületas kõikidest tulemust avaldanud ettevõtetest ainult ligikaudu 45 % analüütikute ootusi. Enamgi veel, üldine kasumi kasvuprognoos on vaid 2,3 %. Kuigi analüütikud ennustavad praegu järgmiseks aastaks Euroopa ettevõtete kasumi ligikaudu 9 %-st kasvu, tundub see olevat liiga optimistlik. Seega on olemas risk, et aeglane majanduskasv ja poliitiline ebakindlus põhjustavad tulevikus Euroopas oodatust aeglasema tulude kasvu.

Üldiselt on globaalne ettevõtete kasumite olukord palju parem kui kardeti ning sellest sai kiire ja ulatusliku aktsiahindade taastumise üks peamisi katalüsaatoreid. Pikaajalised kasvuprognoosid langevad aga üsna märkimisväärselt. Nüüd eeldatakse, et aasta jooksul suureneb maailma ettevõtete kasum 7 %, kuigi vaid 4 kuud tagasi oli see näitaja 11 %.

Kas investorid juba arvestavad USA ja Hiina vahelist kaubanduslepingut aktsiahindade sisse?

President Trumpi antud tähtaeg Hiinaga kaubandusleppe sõlmimiseks läheneb, kuid läbirääkimiste arengu kohta info puudub. Üldiselt ollakse seisukohal, et mõlemad riigid püüavad kokkuleppele jõuda, sest mõlema riigi majandused kannatavad seatud tariifide tõttu. Seepärast võivad nii USA kui Hiina juhid näidata kokkuleppe saavutamist omapoolse võiduna. Seega võib osa hiljutisest aktsiaturu tõusust selgitada investorite optimismiga antud küsimuses.

Kuigi kaubandusleppe sõlmimine on väga tõenäoline, ei ole leppe allkirjastamise aeg üldse kindel. Suur võimalus on, et leppeni siiski ei jõuta enne 1. märtsi tähtaega.

Globaalne majanduskasv jätkas aeglustumist

Globaalne ostujuhtide indeks (PMI), mis on majanduse tervise näitaja ja annab teavet hetke äritingimuste kohta, on aasta tagusega võrreldes langustrendis. Siiski on nii tootmis- kui teenindussektorite indeksi väärtus jätkuvalt üle 50, mis näitab majanduskasvu. PMI langustrend on aga märk majanduskasvu aeglustumisest.

OECD juhtindikaator (CLI), mille eesmärk on anda varakult märku majandustsükli järgmise faasi saabumisest, on püsinud alla 100. Selline tase prognoosib saabuvat majandustegevuse aeglustumist.

Kokkuvõtvad majandusnäitajad

  Väärtus 1 kuu muutus 1 aasta muutus
Globaalse tootmise PMI 50,7 -0,7 -3,6
Globaalsete teenuste PMI 52,6 -0,4 -1,5
Globaalne ühendatud PMI 52,1 -0,6 -2,4
OECD ühendatud juhtiv näitaja (CLI) 99,3 0 -1,1

Allikas: Bloomberg, OECD.org

Seepärast on analüütikud hakanud maailma majanduskasvu prognoosi langetama. IMF langetas 2019. aasta globaalset kasvuprognoosi 3,5 %-ni ja aastaks 2020 3,6 %-ni.
Positiivse poole pealt võib öelda, et selline aeglustumine aitab hoida inflatsiooni väga mõõdukal tasemel. Sellest tulenevalt on globaalsetel keskpankadel rohkem ruumi säilitada soodsat rahapoliitikat. See on omakorda peatanud Föderaalreservi rahapoliitika karmistamise tsükli ning Keskpanga president lubas olla edaspidi intressimäärade tõstmisega kannatlik. Turg ootab, et ka Euroopa Keskpank lükkab planeeritud intressimäärade tõusu edasi vähemalt aastasse 2020.

USA 2-aastaste riigivõlakirjade tootlus, %


Allikas: fred.stlouisfed.org

Selle tagajärjel on intressimäärad langenud üsna märkimisväärselt ning elimineerinud ühe aktsiainvestorite muredest.

Tulevik

Globaalse majanduskasvu aeglustumine, palju poliitilist ja geopoliitilist määramatust ning langevad kasumite kasvuprognoosid on globaalse aktsiaturu lühiajalises tuleviku väljavaates kõik üsna märkimisväärsed riskitegurid. Langusest taastumise kiirus ja ulatus võivad viidata asjaolule, et investorid muutusid liiga optimistlikuks. Seepärast peavad investorid lühikeses perspektiivis olema valmis kõrgeks volatiilsuseks ning tavapärasest laiemaks hinnakõikumiseks. On aga mitmeid märke, et pikas perspektiivis peaksid aktsiaturud olema üsna positiivsed.

Esiteks on globaalse aktsiaturu hinnatasemed langenud ajalooliselt keskmisele tasemele, mis tähendab, et aktsiaturud on õiglaselt hinnatud. Enamgi veel, arenevate turgude aktsiad on jätkuvalt odavad nii suhteliselt võrreldes arenenud turgudega kui absoluutarvudes võrreldes oma ajalooliste keskmistega.

Ettevaatav hinna ja kasumi suhtarv

  Hetkeväärtus
Arenenud turud, v.a USA 12,7
ACWI maailma aktsiaturu indeks 14,1
Euroopa 12,3
Arenevad turud 11,4
USA 16,0
* – hind jagatud järgmise 12 kuu prognoositava tuluga
Allikas: Yardeni Research, Inc.

Teiseks näitavad varasemate perioodide andmed, et ostmine pärast märkimisväärset hinnalangust suurendab 5 aasta positiivse tulususe tõenäosust. Ka keskmine prognoositud tulusus tõusis 47 %-lt 56 %-ni (MSCI maailmaturu indeksi põhjal).

MSCI maailmaturu 5 aasta tulusus*

  Positiivse tulususe tõenäolisus Keskmine tulusus 5 aasta kohta Minimaalne tulusus 5 aasta kohta Maksimaalne tulusus 5 aasta kohta
Jooksvad 5-aastased perioodid alates 1969 80% 47,1% -29,9% 276,2%
Ostmine pärast märkimisväärselt negatiivset kuud** 90% 56,0% -9,2% 188,0%

* – igakuiste andmete alusel alates 1969
** – kuu tulusust peetakse märkimisväärselt negatiivseks, kui see ületab 2 korda kuu keskmise languse (antud perioodi kohta peeti enam kui 6,5 % kuu kahjumit märkimisväärseks).
Allikas: MSCI, Luminori arvutused

Kolmandaks, võtsid investorid eelmise aasta 4. kvartalis finantsvaradest välja rekordilisi summasid alates 2008. aasta finantskriisist. See tähendab, et kui tõusutrend jätkub, on investoritel selle toetamiseks piisavalt vaba raha.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.