27.02.2020

Luminori pensionifondid on pakkunud investorile head tootlust: aktiivselt juhitud pensionifondide võrdluses on Luminor parim pea kõigis riskigruppides, olgu see siis ühe, kolme, viie või kümne aasta vaates. Sellekohase statistikaga saate tutvuda Pensionikeskuse kodulehel – viidatud tulemused on seisuga 25. veebruar 2020.  

Avaldame siinkohal korrigeeritud ülevaate Luminori pensionifondide 2019. aastal avaldatud jooksvate tasude suurusest. Need tasud sisaldavad nüüd ka kulusid, mis tulenevad kolmandate poolte (näiteks investeerimisfondide ja ETF-ide ehk börsil kaubeldavaate fondide) kaudu investeerimisest. Rõhutame, et nimetatud tasud on fondiosaku väärtuses alati peegeldunud ning seega ei mõjuta korrigeeritud ülevaade varem avaldatud fondiosakute väärtust ega tootlust.  
 
Läbipaistvus ja klientide teavitus on investeerimistoodete puhul väga olulised ning viimastel aastatel on sellega seoses jõustunud mitu regulatiivset muudatust. Neist osa puudutas ka investeerimisfondi investeerimiskulude ehk n-ö jooksvate tasude avalikustamist. Muudatuste jõustumise ajal tekkinud olukorras tõlgendati pensionifonde puudutavaid nõudeid erinevalt ning sellest tulenevalt ei kajastunud Luminori 2019. aasta jooksul avaldatud põhiteabe dokumentides kulud, mis olid seotud kolmandate poolte kaudu investeerimisega.   
  
Värskelt avaldatud 2020. aasta põhiteabe dokumendis on need tasud kirjas, nüüd lisame siia tabelisse ülevaate ka 2019. aastal avaldatud hinnanguliste kulude kohta

  Luminor A pluss Pensionifond  Luminor A Pensionifond  Luminor B Pensionifond  Luminor C Pensionifond   Luminor Aktsiad 100 Pensionifond   Luminor Intress pluss Pensionifond  
01.02.2019 avaldatud 2018.a. jooksvad tasud   1,50%  1,40%  1,33%  0,75%  1,66%  1,53% 
Ümberhinnatud 2018.a. jooksvad tasud   1,83%  1,71%  1,61%  0,91%  2,06%  1,83% 

 
Nagu öeldud, on need tasud fondiosaku väärtuses alati kajastunud, seega ei mõjuta põhiteabe dokumendi korrigeerimine kuidagi fondiosaku ajaloolist tootlust.
 
Täiendavalt märgime, et kahe kohustusliku kogumispensioni fondi – Luminor A pluss Pensionifond ja Luminor C Pensionifond  – põhiteabes toodud riski ja tootluse näitaja on tõusnud seoses 2019.a. septembris toimunud strateegia muudatusega.

Meil on hea meel, et oleme oma investoritele head tootlust pakkunud ja töötame selle nimel ka edasi (siinkohal peame lisama, et fondide varasem tootlus ei anna lubadust tuleviku osas).  

Juhul, kui teil tekkis täiendavaid küsimusi, saate meiega ühendust helistades +372 628 3300, kirjutades info@luminor.ee või saates teate läbi internetipanga postkasti.

Täname, et olete meie pensioniklient.

Lugupidamisega

Luminor Pensions Estonia AS